• szkola.jpg

dyr call center book old book

 

                                     
Wdrażanie do czytania oraz propagowanie czytelnictwa to obecnie jedno z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Biblioteka szkolna ma zatem w każdej placówce wielką rolę do spełnienia.
Mając to na uwadze w dniu 16.03.2017r. odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klasy pierwszej. Uroczystość została przygotowana przez Panią Bibliotekarkę Marię Pater przy dużym udziale wychowawczyni klasy I. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie klasy III, prezentując piękny program artystyczny, którego tematem była „książka”. Oprawą plastyczną zajęły się pani A. Turska oraz pani E. Zieleń, przygotowując szereg elementów wykorzystanych w ślubowaniu.
Po uroczystym pasowaniu nowi czytelnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Mamy nadzieję, że  mali czytelnicy często będą odwiedzali bibliotekę, a książka będzie im towarzyszyć przez całe życie.

                                                                                  

Czytaj więcej...Godziny pracy biblioteki szkolnej:


poniedziałek: 8:45 do 10:45
wtorek: 8:45 do 10:45
czwartek: 7:45 do 10:45

 

Biblioteka szkolna:


a. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
b. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
c. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
d. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
e. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
f. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
g. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
h. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów i wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
j. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

szukaj na stronie

ARCHIWUM

ARCHIWUM::RELACJE ZE STAREJ WITRYNY