Pragnieniem rodziców, nauczycieli i wychowawców jest, aby nasza szkoła była dla wszystkich drugim domem. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny, wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Tworzymy atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów i budowaniu poczucia własnej wartości. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. 

Kładziemy nacisk na :

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
 • opanowanie dwóch języków obcych,
 • umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,
 • rozwój umiejętności i talentu muzycznego,
 • umiejętność pływania,
 • umożliwienie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
 • czynny udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości.
Wszystkim uczniom zapewniamy :
 
 • duże bezpieczeństwo zewnętrzne,
 • jednozmianowość oraz mało liczne oddziały klasowe,
 • dożywianie dla uczniów z rodzin niezbyt zamożnych,
 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego,
 • naukę gry na instrumentach,
 • naukę informatyki,
 • możliwości rozwoju fizycznego na zajęciach szkolnego koła sportowego w sekcjach piłki siatkowej, koszykówki i piłki nożnej,
 • naukę pływania,
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 • wyjazdy do kin i teatrów,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi: muzycy, podróżnicy, naukowcy,

  Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.