KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLE

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  • Izabela Świerad – grupa 3 i 4 latków

  • Paulina Nowak – grupa 5 i 6 latków

  • Karolina Kurzawa – grupa 5 i 6 latków

  • Beata Brońska – religia

  • Maria Popiela – język niemiecki

  • Beata Potępa – język angielski

  • Magdalena Pater – zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

  • Łukasz Kruczek – rytmika

  • Elżbieta Zwolenik – Dziodzio – logopedia