Postanowienia ogólne


§ 1


1.1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
1.2. Przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Rozwój Wsi Pławna, które powołuje DyrektoraPrzedszkola.
1.3. Przedszkole jest zlokalizowane w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej wPławnej.
1.4. Przedszkole używa nazwy „Słoneczna Gromada”. W dalszej treści niniejszego Statutuzwane jest „Przedszkolem”.
1.5. Przedszkole posługuje się podłużnymi pieczątkami w następującym brzmieniu:

  1. Niepubliczne Przedszkole w Pławnej
  2. Pławna 22 33-190 Ciężkowice
  3. NIP 8733204346
  4. tel. (0-14) 6513018


kompleksowy dokument w wersji pdf


szukaj na stronie

faaaamily


 

statutSTATUT PRZEDSZKOLA

kadraKADRA PEDAGOGICZNA

visitorsNASI GOŚCIE

starSTARSZAKI

wycieczkiWYCIECZKI

kids 111MALUCHY

imprIMREZY W PRZEDSZKOLU

flowerUROCZYSTOŚCI