• szkola.jpg

01 table bus kadra 2tablica

02 plecak scratch

Przewodniczący: Marcin Kasztelewicz

Z-ca przewodniczącego : Kinga Włudyka

Skarbnik: Beata Zając

Opiekunowie samorządów uczniowskich :

  • W szkole podstawowej: pani mgr Karolina Huza
  • W gimnazjum: pani  mgr Barbara Zielińska
  • Sklepik uczniowski prowadzi p. mgr Małgorzata Śmiertka
  • SKO będzie prowadzi p. mgr Edyta Zieleń

Rozdział 1

Podstawa prawna i przepisy definiujące

§ 1

 

1.Podstawowe akty prawne, w oparciu o które opracowano niniejszy Statut to: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowychstatutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 zezm.),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawyprogramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typachszkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

szukaj na stronie

Gimnazjum w Krakowie Muzealne zajęcia edukacyjne na Wawelu
Muzealne zajęcia warsztatowe na Wawelu
  • Jak żyli królowie?
  • Jak wyglądała królewska sypialnia?...
Czytaj więcej...
Wycieczka do Szczepanowa, Wierzchosławic i Porąbki Uszewskiej Wycieczka do Szczepanowa, Wierzchosławic i Porąbki Uszewskiej

Dnia 15 Czerwca uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję pojechać na wycieczkę do...

Czytaj więcej...
Wycieczka gimnazjalistów do Tarnowa Wycieczka gimnazjalistów do Tarnowa


Dnia 13.06.2017r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Tarnowa. Głównym celem wyjazdu było...

Czytaj więcej...
BUDAPESZT- PERŁA NAD DUNAJEM BUDAPESZT- PERŁA NAD DUNAJEM
Wycieczka Żarnowiec- Bóbrka- Solina Wycieczka Żarnowiec- Bóbrka- Solina

Dnia 11 maja uczniowie naszego gimnazjum oraz kilkoro uczniów ze szkoły podstawowej wraz z opiekunami i...

Czytaj więcej...