• szkola.jpg

Szkoła w Pławnej powstała w 1906 albo 1907 roku. Wcześniej dzieci chodziły uczyć się do Zborowic. Pławna liczyła wtedy około 60-ciu domostw. Powstanie szkoły było możliwe dzięki miejscowemu dziedzicowi, który przekazał miejscowości bezpłatnie karczmę i 1 mórg pola za niską cenę. Dziedzic nazywał się Franciszek Fierich i był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powołano wtedy szkołę 1-dno klasową. W tym okresie nauczycielami byli: Średniawa oraz Chwastek.

Po odejściu pana Łuczkiewicza w szkole pracuje pani Rozalia Matusińska, następnie pani Kazimiera Pawełkowa, a tuż po wybuchu II wojny światowej posadę nauczycielki obejmuje pani Wanda Szydłowska, która pracuje do zakończenia wojny, kiedy to 15 lutego 1945 roku z Siekierczyny przybywa pan Jan Januszewicz, który jest tutaj kierownikiem szkoły do roku 1955. W czasie jego kierownictwa mieszkańcy wsi obok starego budynku szkoły wybudowali drugi budynek, który spełniał funkcję domu nauczyciela.


Po zakończonej wojnie budynek akademickiej koloni staje się własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w roku 1952 oddany zostaje za symboliczną złotówkę, Czytaj więcej...Wydziałowi Oświaty w Tarnowie, który organizuje tutaj Państwowy Dom Dziecka. Dom ten funkcjonuje do roku 1975. W tymże 1975 roku zostaje zamknięty, gdyż nie ma środków na jego remont. Przez Dom przewinęło się wiele pokoleń wychowanków, na co dzień przebywało tutaj 20 dzieci w przedszkolu, a około 40 w wieku szkolnym uczęszczało do tut. szkoły. Zamieszkiwali tu również wychowankowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych do chwili usamodzielnienia. Największy rozkwit przeżywał Dom kiedy kierownikiem był Pan Jan Dec, który placówkę w znacznej mierze rozbudował oraz kiedy domem kierowali Urszula i Antoni Czernochowie. W roku szkolnym 1955/56 pan Januszewicz zostaje przeniesiony do szkoły w Bruśniku, a kierowniczką szkoły zostaje Pani Zofia Plutowa, która kieruje szkołą do 1970 roku.

KRONIKA SZKOŁY W NOWEJ ODSŁONIE

Patronat nad budową szkoły objęła młodzież skupiona w powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej, którą kierował Przewodniczący Zarządu Powiatowego Michał Zaremba. Jego zasługą było zlokalizowanie tej budowy właśnie w Pławnej. Budowę rozpoczęto w 1970 roku a zakończono 16 czerwca 1972 r. Szkole ze względu na patronat młodzieżowy nadano imię Związku Młodzieży Wiejskiej. W Akcie Erekcyjnym nowej szkoły zapisano następujące słowa:Czytaj więcej...

„ Zacna młodzież tarnowskiej ziemi co pod Zielonym Sztandarem zrzeszyła się w przesławnym Związku Młodzieży Wiejskiej biorąc pod uwagę wskazania a zalecenia tych co Ojczyzną natenczas kierowali, pomyślawszy a naradziwszy się pospołu - postanowiła - wybudować w miejscowości Pławna Szkołę co by Dziatwie tamtejszej służyła”.

„Wykształcenie to dobro, którego  nic nie jest w stanie nas pozbawić” 

                      
W 2008 roku nad naszą publiczną szkołą podstawową zawisła groźba jej likwidacji lub reorganizacji w wyniku, której pozostałoby tylko 3 klasy. Mieszkańcy obawiając się utraty jedynej placówki oświatowej na terenie naszej miejscowości utworzyli stowarzyszenie pod nazwa „Stowarzyszenie Rozwój wsi Pławna”, które zobowiązało się poprowadzić szkołę w formie niepublicznej, - i tak w roku szkolnym 2008/2009 taką formą objęto trzy klasy szkoły podstawowej (IV-VI).

szukaj na stronie