Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców i Trójek Klasowych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Zabielny Iwona- przewodnicząca

Kasztelewicz Aneta – z-ca/p

Nowak Elżbieta – skarbnik

Zięba Ewelina – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Połeć Sabina- przewodnicząca

Brach Katarzyna – członek komisji

Olechny Małgorzata – członek komisji

Trójki Klasowe - Klasa I,

Zięba Ewelina – przewodnicząca

Rafa Beata – z-ca przewodniczącej

Broniek Justyna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa II

Nowak Elżbieta – przewodnicząca

Tabiś Iwona – z-ca przewodniczącej

Konarska Agnieszka- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa III

Ciepielowska Agnieszka – przew.

Czub Lucyna – z-ca przew.

Brach Katarzyna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa IV,

Szymańska Katarzyna – przew.

Jamka Aneta – z-ca przew.

Połeć Sabina- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa V

Kasztelewicz Aneta – przewodnicząca

Jamka Andrzej – z-ca przewodniczącej

Maciaszek Anna - skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VI

Wróbel Agnieszka– przewodnicząca

Zabielny Iwona – z-ca przewodniczącej

Jamka Aneta- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VII

Połeć Sabina – przewodnicząca

Maniak Anna – z-ca przewodniczącej

Groń Anna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VIII

Olechny Małgorzata – przewodnicząca

Ligęza Zofia – z-ca przewodniczącej

Kiełbasa Małgorzata- skrabnik

Rada Rodziców

w Przedszkolu

Wojna Małgorzata – przewodnicząca

Nowicka Katarzyna – z-ca przewodniczącej

Białasek Ewelina – skarbnik Nowak Paulina – sekretarz

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców i Trójek Klasowych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Zabielny Iwona- przewodnicząca

Kasztelewicz Aneta – z-ca/p

Nowak Elżbieta – skarbnik

Zięba Ewelina – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Połeć Sabina- przewodnicząca

Brach Katarzyna – członek komisji

Olechny Małgorzata – członek komisji

Trójki Klasowe - Klasa I,

Zięba Ewelina – przewodnicząca

Rafa Beata – z-ca przewodniczącej

Broniek Justyna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa II

Nowak Elżbieta – przewodnicząca

Tabiś Iwona – z-ca przewodniczącej

Konarska Agnieszka- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa III

Ciepielowska Agnieszka – przew.

Czub Lucyna – z-ca przew.

Brach Katarzyna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa IV,

Szymańska Katarzyna – przew.

Jamka Aneta – z-ca przew.

Połeć Sabina- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa V

Kasztelewicz Aneta – przewodnicząca

Jamka Andrzej – z-ca przewodniczącej

Maciaszek Anna - skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VI

Wróbel Agnieszka– przewodnicząca

Zabielny Iwona – z-ca przewodniczącej

Jamka Aneta- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VII

Połeć Sabina – przewodnicząca

Maniak Anna – z-ca przewodniczącej

Groń Anna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VIII

Olechny Małgorzata – przewodnicząca

Ligęza Zofia – z-ca przewodniczącej

Kiełbasa Małgorzata- skrabnik

Rada Rodziców

w Przedszkolu

Wojna Małgorzata – przewodnicząca

Nowicka Katarzyna – z-ca przewodniczącej

Białasek Ewelina – skarbnik Nowak Paulina – sekretarz