Mali Artyści

 
           Jak co roku tak i w tym Nasi Podopieczni wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej. Tym razem Dzieci wykonywały prace plastyczne pod tytułem "Woda – źródło życia".  Na początku grudnia wszystkie Dzieci biorące udział otrzymały nagrody a jedna z Naszych Podopiecznych – Justynka Szymańska została laureatką ngrody głównej a Jej praca ukazała się w kalendarzu wydawanym przez Spółkę na rok 2020.