Dnia 19 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, a wraz z nim zakończyła się 20-letnia historia gimnazjów. Tego dnia oczy wszystkich przybyłych  gości zwrócone były w kierunku zarówno absolwentów gimnazjum jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Po raz pierwszy bowiem szkołę żegnały dwa roczniki…
 
Absolwenci gimnazjum r. szk.2018/2019 to:
1. Bednarz Gabriela
2. Graessle Alexander
3. Gwóźdź Łukasz
4. Jabłońska Katarzyna
5. Kiełbasa Kamil
6. Kras Jakub
7. Ligęza Aleksandra
8. Olechny Kamila
9. Rąpała Krystian
10.  Słowik Weronika
11.  Szostek Mateusz
12.  Zieliński Jakub
13.  Zięba Karol
 
Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej to:
1. Jamka Janusz
2. Kożuch Katarzyna
3. Leśniak Mikołaj
4. Połeć Martyna
5. Popiela Julia
6. Szczepanik Piotr
7. Rafa Artur

Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu, po którym głos zabrał Pan Dyrektor. W krótkim przemówieniu podsumował mijający rok szkolny i pogratulował uczniom wyników w nauce, a nauczycielom sukcesów pedagogicznych. Szczególne słowa uznania i podzięki za wieloletnią pracę w naszym przedszkolu skierował pod adresem P. Mieczysławy Orłowskiej, która odchodzi w tym roku na emeryturę.
Pani Mieci gorąco podziękowały również przedszkolaki, które, pod kierunkiem swoich wychowawczyń, przygotowały piękny występ. W dalszej części pałeczkę przejęli absolwenci, ostatni gimnazjaliści i pierwsi ósmoklasiści, którzy przygotowali montaż słowno- muzyczny na zakończenie i podsumowanie swojej przygody w szkole. Były zarówno słowa podziękowania jak i przeprosin, kierowane do nauczycieli i rodziców…
Najbardziej wyczekiwanym punktem uroczystości, było wręczenie świadectw, nagród książkowych i dyplomów tym, którzy wyróżnili się pilnością w nauce, wzorową frekwencją czy też osiągnęli wysoki poziom w czytelnictwie.
 
Na zakończenie Pan Dyrektor życzył zebranym udanego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, zaś absolwentom dodatkowo dostania się do wymarzonych szkół średnich.