Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców i Trójek Klasowych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Zabielny Iwona- przewodnicząca

Kasztelewicz Aneta – z-ca/p

Nowak Elżbieta – skarbnik

Zięba Ewelina – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Połeć Sabina- przewodnicząca

Brach Katarzyna – członek komisji

Olechny Małgorzata – członek komisji

Trójki Klasowe - Klasa I,

Zięba Ewelina – przewodnicząca

Rafa Beata – z-ca przewodniczącej

Broniek Justyna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa II

Nowak Elżbieta – przewodnicząca

Tabiś Iwona – z-ca przewodniczącej

Konarska Agnieszka- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa III

Ciepielowska Agnieszka – przew.

Czub Lucyna – z-ca przew.

Brach Katarzyna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa IV,

Szymańska Katarzyna – przew.

Jamka Aneta – z-ca przew.

Połeć Sabina- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa V

Kasztelewicz Aneta – przewodnicząca

Jamka Andrzej – z-ca przewodniczącej

Maciaszek Anna - skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VI

Wróbel Agnieszka– przewodnicząca

Zabielny Iwona – z-ca przewodniczącej

Jamka Aneta- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VII

Połeć Sabina – przewodnicząca

Maniak Anna – z-ca przewodniczącej

Groń Anna- skrabnik

Trójki Klasowe - Klasa VIII

Olechny Małgorzata – przewodnicząca

Ligęza Zofia – z-ca przewodniczącej

Kiełbasa Małgorzata- skrabnik

Rada Rodziców

w Przedszkolu

Wojna Małgorzata – przewodnicząca

Nowicka Katarzyna – z-ca przewodniczącej

Białasek Ewelina – skarbnik Nowak Paulina – sekretarz

RADA RODZICÓW
Skład Rady Rodziców i Trójek Klasowych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2020/2021
 
 
 
 
 
Zarząd Rady Rodziców 
 
Wilga Joanna
Zięba Ewelina
Wróbel Agnieszka
Zabiegaj Agata
Szymańska Katarzyna
Kasztelewicz Anata
Zabielny Iwona

Połeć Sabina

 

Prezydium Rady Rodziców
 
Zabielny Iwona- przewodnicząca
 
Kasztelewicz Aneta – z-ca/p
 
Nowak Elżbieta – skarbnik
 
Zięba Ewelina – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Zięba Ewelina – przewodnicząca

 

Połeć Sabina – z-ca przewodniczącej

 

Szymańska Katarzyna - skarbnik

 

 
Trójki Klasowe - Klasa I
Wilga Joanna – przewodnicząca
 
Szymańska Katarzyna – z-ca przewodniczącej
 

Nowicka Katarzyna- skarbnik

 

 

Trójki Klasowe - Klasa II,
Zięba Ewelina – przewodnicząca
 
Broniek Justyna – z-ca przewodniczącej
 

Rafa Beata - skarbnik

 

Trójki Klasowe - Klasa III,
Wróbel Agnieszka – przewodnicząca
 
Żaba Beata– z-ca przewodniczącej
 

Białasek Ewelina - skarbnik

Nowak Elżbieta - sekretarz

 
Trójki Klasowe - Klasa IV,
Zabiegaj Agata – przewodnicząca
 
Białasek Ewelina – z-ca przewidniczącej
 

Skiba Joanna- skarbnik

 

 
Trójki Klasowe - Klasa V,
Szymańska Katarzyna – przewodnicząca
 
Jamka Aneta – z-ca przewodniczącej
 

Białasek Żaneta- skarbnik

 

 
Trójki Klasowe - Klasa VI
Kasztelewicz Aneta – przewodnicząca
 
Jamka Andrzej – z-ca przewodniczącej
 

Szczepanik Halina - skarbnik

 

 
Trójki Klasowe - Klasa VII
Zabielny Iwona – przewodnicząca
 
Wróbel Agnieszka– z-ca przewodniczące
 
Rafa Beata- skarbnik
 
 
 
Trójki Klasowe - Klasa VIII
Połeć Sabina – przewodnicząca
 
Maniak Anna – z-ca przewodniczącej
 

Groń Anna- skarbnik

 

 
 
Rada Rodziców w Przedszkolu
Tabiś Agnieszka – przewodnicząca
 
Wilga Joanna – z-ca przewodniczącej
 

Tabiś Iwona – skarbnik