szkooola

BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

cke logo 735x330

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„SŁONECZNA GROMADA” W PŁAWNEJ

  

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 1

  • Przedszkole jest placówką niepubliczną.
  • Przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Rozwój Wsi Pławna, które powołuje Dyrektora Przedszkola.
  • Przedszkole jest zlokalizowane w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pławnej.
  • Przedszkole używa nazwy „Słoneczna Gromada”. W dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Przedszkolem”.
  • Przedszkole posługuje się podłużnymi pieczątkami w następującym brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole w Pławnej Pławna 22

33-190 Ciężkowice

NIP 8733204346 tel. (0-14) 6513018

 

Statut Przedszkola - wersja pdf

 

Wprowadzenie z dniem 01.09.2021r. uszczegółowionego Statutu Niepublicznego Przedszkola w Pławnej.

 

Statut Przedszkola