BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

Grono pedagogiczne

Kadra pedagogiczna

w Niepublicznej Szkole Podstawowe w Pławnej

na roku szkolnym 2020/2021

 

mgr Stanisław Pater – Dyrektor

mgr ks. Czosnyka Mariusz – religia

mgr Koperniak Karolina – Język polski, wychowawca klasy V

mgr Popiela Maria – historia, przyroda, wychowawca klasy VII

mgr Gębarowski Mateusz – Język angielski, wychowawca klasy VII

mgr Śmiertka Małgorzata - matematyka

mgr Justyna Pruchnicka – matematyka, wychowawca klasy VIII

mgr Sowa Justyna – biologia, chemia

mgr Dzierżawska Renata – historia, WDŻ, WOS

mgr Dzierżawski Przemysław – technika, informatyka

mgr Pater Wojciech – wychowanie – fizyczne

mgr Agnieszka Kierońska – wychowanie – fizyczne

mgr Pater Maria – biblioteka

mgr Huza Karolina – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Tarasek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowicka Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna , plastyka

mgr Brońska Beata – geografia

mgr Czesak Małgorzata – Język niemiecki

mgr Maślanka Anna – fizyka

mgr Agnieszka Szczerba – Fudyma – informatyka

mgr Łukasz Kruczek – muzyka

mgr Kiełbasa Mirosław – edukacja dla bezpieczeństwa