BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

godziny pracy

Godziny pracy sekretariatu
 
 • poniedziałek od 7.45 do 13.45.sekretarka
 • wtorek od 7.45 do 13.45
 • środa od 7.45 do 13.45.
 • czwartek od 7.45 do 13.45.
 • piątek od 7.45 do 13.45.

Zakres czynności sekretarki

 1. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 2. Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły.
 3. Odbiór korespondencji z Kuratorium, Poczty Polskiej itp.
 4. Przechowywanie akt i dokumentów.
 5. Kompletowanie aktów prawnych.
 6. Udzielanie interesantom informacji.
 7. Przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek.
 8. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
 9. Przyjmowanie telefonów i telefonogramów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie.
 10. Przepisywanie pism służbowych, obsługa kserografu, komputera.
 11. Przestrzeganie przepisów p. poż i bhp podczas pracy z zabezpieczeniem sekretariatu na koniec urzędowania.
 12. Prowadzenie archiwum szkolnego.
 13. Prowadzenie wspólnie z  dyrektorem szkoły dokumentacji wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci  zamieszkałe w rejonie i poza rejonem szkoły.
 14. Prowadzenie księgi ewidencji.
 15. Zaopatrywanie uczniów w legitymacje szkolne, przedłużanie ważności legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 16. Prace w zakresie sprawozdawczości statystycznej ze swojego odcinka pracy.
 17. Prowadzenie kasy szkoły, przyjmowanie wpłat na konto środka specjalnego szkoły.
 18. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 19. Przestrzeganie przepisów o odpowiedzialności materialnej.
 20. Pomoc w wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników szkoły.
 21. Wypożyczanie z sekretariatu za potwierdzeniem niektórych pomocy dydaktycznych.
 22. Inne pilne prace wynikające z potrzeb szkoły lub zlecone przez dyrekcję.