BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

CZASY WSPÓŁCZESNE

KRONIKA SZKOŁY W NOWEJ ODSŁONIE

Patronat nad budową szkoły objęła młodzież skupiona w powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej, którą kierował Przewodniczący Zarządu Powiatowego Michał Zaremba. Jego zasługą było zlokalizowanie tej budowy właśnie w Pławnej. Budowę rozpoczęto w 1970 roku a zakończono 16 czerwca 1972 r. Szkole ze względu na patronat młodzieżowy nadano imię Związku Młodzieży Wiejskiej. W Akcie Erekcyjnym nowej szkoły zapisano następujące słowa:images027

„ Zacna młodzież tarnowskiej ziemi co pod Zielonym Sztandarem zrzeszyła się w przesławnym Związku Młodzieży Wiejskiej biorąc pod uwagę wskazania a zalecenia tych co Ojczyzną natenczas kierowali, pomyślawszy a naradziwszy się pospołu - postanowiła - wybudować w miejscowości Pławna Szkołę co by Dziatwie tamtejszej służyła”.I tak budynek ten solidnie zbudowany do dzisiejszego dnia dzieciom i młodzieży Pławnej służy zachowując we wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń Związek Młodzieży Wiejskiej. Stary budynek szkolny na wniosek ówczesnego Gminnego Dyrektora Szkół Pana Józefa Pytlika poddany został remontowi i przebudowie i stał się siedzibą miejscowego przedszkola. Pierwszą dyrektorką przedszkola była dot. Wychowawczyni Domu Dziecka Pani Grażyna Czernoch. Przedszkole w budynku „starej szkoły” funkcjonowało do roku 2000 po czym zostało przeniesione do nowej szkoły, a budynek przez Urząd Gminy w Ciężkowicach został wydzierżawiony Państwu Małgorzacie i Januszowi Olechnym, którzy prowadzą tu cukiernię.
Stanisław Pater kieruje szkołą nieprzerwanie do roku 2008, kiedy to w wyniku reorganizacji szkoła z placówki sześcioklasowej staje się szkołą trzyklasową stanowiąc wraz z przedszkolem zespól szkolno-przedszkolny.
Wolą mieszkańców była jednak utrzymanie szkoły 6-klasowej. Powołane zostało Stowarzyszenie pn. ”Rozwój wsi Pławna", które stało się organem prowadzącym dla nowej niepublicznej szkoły z klasami IV-VI, której dyrektorem został dotychczasowy dyrektor Stanisław Pater.

Szkoła funkcjonuje od 01 września 2008 r.

 

 

  • zdjęcia udostępnione z prywatnych zbiorów profesora Jana Pluty