BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po odejściu pana Łuczkiewicza w szkole pracuje pani Rozalia Matusińska, następnie pani Kazimiera Pawełkowa, a tuż po wybuchu II wojny światowej posadę nauczycielki obejmuje pani Wanda Szydłowska, która pracuje do zakończenia wojny, kiedy to 15 lutego 1945 roku z Siekierczyny przybywa pan Jan Januszewicz, który jest tutaj kierownikiem szkoły do roku 1955. W czasie jego kierownictwa mieszkańcy wsi obok starego budynku szkoły wybudowali drugi budynek, który spełniał funkcję domu nauczyciela.


Po zakończonej wojnie budynek akademickiej koloni staje się własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w roku 1952 oddany zostaje za symboliczną złotówkę, wid 1Wydziałowi Oświaty w Tarnowie, który organizuje tutaj Państwowy Dom Dziecka. Dom ten funkcjonuje do roku 1975. W tymże 1975 roku zostaje zamknięty, gdyż nie ma środków na jego remont. Przez Dom przewinęło się wiele pokoleń wychowanków, na co dzień przebywało tutaj 20 dzieci w przedszkolu, a około 40 w wieku szkolnym uczęszczało do tut. szkoły. Zamieszkiwali tu również wychowankowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych do chwili usamodzielnienia. Największy rozkwit przeżywał Dom kiedy kierownikiem był Pan Jan Dec, który placówkę w znacznej mierze rozbudował oraz kiedy domem kierowali Urszula i Antoni Czernochowie. W roku szkolnym 1955/56 pan Januszewicz zostaje przeniesiony do szkoły w Bruśniku, a kierowniczką szkoły zostaje Pani Zofia Plutowa, która kieruje szkołą do 1970 roku.

images001


images016W tym to roku Pani Zofia Plutowa przechodzi na emeryturę a kierownikiem (później dyrektorem) zostaje pan Stanisław Pater. Czas, w którym szkołą kierowała Pani Zofia Plutowa to dla placówki okres szczególny. Szkoła otwiera się nie tylko na dzieci i młodzież, ale na całe środowisko. Powstają wiele kół zainteresowań, wspaniały zespół muzyczny. Dzieci biorą udział w licznych konkursach zajmując w nich czołowe miejsca. Podnosi się poziom nauczania a wychowanie dominuje w pracy szkoły. Ma to szczególne znaczenie, gdyż 40 % dzieci to wychowankowie domu dziecka. Zwieńczeniem pracy Pani Kierowniczki Zofii Plutowej jest skuteczne podjecie starań o budowę nowej szkoły, gdyż dotychczasowy budynek nie spełniał wymogów. Do Szkoły uczęszczało 120 dzieci a „stara szkoła” miała tylko 4 izby lekcyjne.